دولت آینده مشکلات را با قدرت و شتاب حل می‌کند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت آینده مشکلات را با قدرت و شتاب حل می کند.

دولت آینده مشکلات را با قدرت و شتاب حل می‌کند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
گفت: دولت آینده مشکلات را با قدرت و شتاب حل می کند.