دوستان آمریکا و اسرائیل در منطقه باعث ایجاد ناامنی می‌شوند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ناامنی‌های ایجاد شده در منطقه گفت: دوستان آمریکا و اسرائیل در منطقه باعث ایجاد ناامنی می‌شوند.

دوستان آمریکا و اسرائیل در منطقه باعث ایجاد ناامنی می‌شوند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ناامنی‌های
ایجاد شده در منطقه گفت: دوستان آمریکا و اسرائیل در منطقه باعث ایجاد
ناامنی می‌شوند.