دوره تخصصی کاربرد سبک زندگی در مشاوره حرفه‌ای برگزار شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دوره تخصصی کاربرد سبک زندگی در مشاوره حرفه‌ای ویژه طلاب و مبلغات حوزه‌های شهرستان تبریز و بخش خسروشاه برگزار شد.

دوره تخصصی کاربرد سبک زندگی در مشاوره حرفه‌ای برگزار شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دوره تخصصی کاربرد سبک زندگی در مشاوره حرفه‌ای
ویژه طلاب و مبلغات حوزه‌های شهرستان تبریز و بخش خسروشاه برگزار
شد.