دوره‌گردهای شهری مخل آرامش مردم به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- این روزها وانت بارهای بسیاری کنار خیابان‌ها و اتوبان‌های شهر تبریز توقف کرده و مشغول فروش میوه و تره بار می شوند و علاوه بر ایجاد ترافیک سنگین باعث از بین رفتن آرامش مردم می شوند.

دوره‌گردهای شهری مخل آرامش مردم

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- این روزها وانت بارهای بسیاری کنار خیابان‌ها و
اتوبان‌های شهر تبریز توقف کرده و مشغول فروش میوه و تره بار می شوند
و علاوه بر ایجاد ترافیک سنگین باعث از بین رفتن آرامش مردم می
شوند.