دفاع مقدس دستاوردهای گرانبهایی برای ملت ایران به ارمغان آورد به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- امام جمعه بناب گفت: جنگ تحمیلی و دفاع مقدس دستاوردهای گرانبهایی را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

دفاع مقدس دستاوردهای گرانبهایی برای ملت ایران به ارمغان آورد

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- امام جمعه بناب گفت: جنگ تحمیلی و دفاع مقدس
دستاوردهای گرانبهایی را برای ملت ایران به ارمغان
آورد.