دعوت ائمه جمعه شمال غرب کشور ازمردم برای مشارکت گسترده درانتخابات به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- ائمه جمعه شمال غرب کشور با صدور بیانیه مشترکی درباره انتخابات ۲۸ خرداد ماه امسال، از مردم این خطه برای مشارکت گسترده در این رویداد بزرگ دعوت کردند.

دعوت ائمه جمعه شمال غرب کشور ازمردم برای مشارکت گسترده درانتخابات

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- ائمه جمعه شمال غرب کشور با صدور بیانیه مشترکی
درباره انتخابات ۲۸ خرداد ماه امسال، از مردم این خطه برای مشارکت
گسترده در این رویداد بزرگ دعوت کردند.