دشمن در نقاط مختلف منطقه زیر ذره بین سپاه پاسداران قرار دارد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: دشمن در نقاط مختلف منطقه زیر ذره بین سپاه پاسداران قرار دارد و امنیت ایران اسلامی خط قرمز ما است.

دشمن در نقاط مختلف منطقه زیر ذره بین سپاه پاسداران قرار دارد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: دشمن در نقاط
مختلف منطقه زیر ذره بین سپاه پاسداران قرار دارد و امنیت ایران
اسلامی خط قرمز ما است.