دشمن به دنبال ناامید کردن نسل جوان از انقلاب اسلامی است به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب با اشاره به ضرورت افزایش امید در جامعه گفت: دشمن به دنبال ناامید کردن نسل جوان از انقلاب اسلامی است.

دشمن به دنبال ناامید کردن نسل جوان از انقلاب اسلامی است

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب با اشاره به ضرورت افزایش امید در
جامعه گفت: دشمن به دنبال ناامید کردن نسل جوان از انقلاب اسلامی
است.