دشمن برای کاهش مشارکت مردم ایران در انتخابات برنامه دارد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سخنگوی سپاه پاسداران یکی از بزنگاه‌های جدی رسانه‌های خارجی را موسم انتخابات عنوان کرد و گفت: دشمن برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات برنامه دارد.

دشمن برای کاهش مشارکت مردم ایران در انتخابات برنامه دارد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سخنگوی سپاه پاسداران یکی از بزنگاه‌های جدی
رسانه‌های خارجی را موسم انتخابات عنوان کرد و گفت: دشمن برای کاهش
مشارکت مردم در انتخابات برنامه دارد.