دستگیری ۸ نفر از اراذل و اوباش شناسنامه‌دار در اهر به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- فرمانده انتظامی شهرستان اهر از دستگیری ۸ نفر از اراذل و اوباش شناسنامه‌دار و با سابقه در اهر خبر داد.

دستگیری ۸ نفر از اراذل و اوباش شناسنامه‌دار در اهر

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- فرمانده انتظامی شهرستان اهر از دستگیری ۸ نفر از
اراذل و اوباش شناسنامه‌دار و با سابقه در اهر خبر داد.