دستگیری قاتل فراری در کمتر از ۲ ساعت در اهر به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- فرمانده انتظامی شهرستان اهر از دستگیری قاتل فراری مرد ۴۷ ساله اهری در کمتر ۲ ساعت در این شهرستان خبر داد.

دستگیری قاتل فراری در کمتر از ۲ ساعت در اهر

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- فرمانده انتظامی شهرستان اهر از دستگیری قاتل فراری
مرد ۴۷ ساله اهری در کمتر ۲ ساعت در این شهرستان خبر
داد.