دستگاه قضایی در انتخابات بی‌طرف می‌ماند به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- رئیس دادگستری اهر از ترویج فرهنگ خرید و فروش آراء در انتخابات ابراز نگرانی کرد و گفت: دستگاه قضایی در انتخابات بی‌طرف می‌ماند و به شدت با متخلفان برخورد می کنیم.

دستگاه قضایی در انتخابات بی‌طرف می‌ماند

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- رئیس دادگستری اهر از ترویج فرهنگ خرید و فروش آراء
در انتخابات ابراز نگرانی کرد و گفت: دستگاه قضایی در انتخابات بی‌طرف
می‌ماند و به شدت با متخلفان برخورد می کنیم.