دستورالعمل بازنشستگی سال ۱۴۰۱ الف) شرایط بازنشستگی ۱- دستورالعمل بازنشستگی سال ۱۴۰۱ کلیه کارکنان اداری ، آموزشی و پرورشی و همچنین مدیران و معاونین مدارس که دارای ۳۰ یا ۳۵ سال سابقه خدمت یا بیشتر هستند ، مطابق بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ، به احترام پایان بازنشستگی انجام می شوند. از […]

دستورالعمل بازنشستگی سال 1401

الف) شرایط بازنشستگی

1- دستورالعمل بازنشستگی سال 1401 کلیه کارکنان اداری ، آموزشی و پرورشی و همچنین مدیران و معاونین مدارس که دارای 30 یا 35 سال سابقه خدمت یا بیشتر هستند ، مطابق بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری ، به احترام پایان بازنشستگی انجام می شوند. از 30 یا 35 سال خدمت. بودن.

تبصره 1: ادامه خدمت کارکنان نیروهای آموزشی ، آموزشی و خدماتی به درخواست شخص و نیازهای منطقه و تصویب کار گروه توسعه مدیریت استان تا پایان سالهای 1401-1400 سال تحصیلی ، رعایت سایر معیارها بلامانع است. (ارائه درخواست این شرکا قبل از پایان 30 سال اجباری است)

دستورالعمل بازنشستگی

تبصره 2: رعایت الزامات ساماندهی نیروی انسانی در سال تحصیلی 1402-1401 در مراحل بازنشستگی ضروری است.

2- مطابق بند ب ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندان مرد با حداقل 25 سال سابقه کار و حداقل 60 سال سن و کارمندان زن با حداقل 25 سال سابقه ، صرف نظر از سن ، می توانند تقاضا کنند بازنشستگی در زمان مقرر لیسانس امور اداری و سازمان (استخدام منطقه ای). در صورت موافقت منطقه و تأیید کارگروه توسعه مدیریت استان ، حقوق بازنشستگی و پاداش این همکاران براساس سنوات خدمت واقعی تاسیس می شود و طبق مقررات مالی قابل پرداخت است.

توجه: شرط سنی برای مردان 5 سال (حداقل 55 سال) برای جانبازان است.

3- بازنشستگی با سنوات فیض جانبازان و فرزندان و همسران ارجمند شهدا منوط به تأمین اعتبار خواهد بود. رعایت مفاد بخشنامه شماره 2400/18601/55 – 9/6/99 درمورد درخواست این عزیزان الزامی است.

تبصره 1: مزایای ایثارگران محترم از مزایای بازنشستگی ایثارگران (آخرین حکم زمان اشتغال منوط به پرداخت کسورات و سنوات موافقت است. سال خدمت و 50 سال سن ، برای دریافت مجوز و پرداخت کسر سالهای لطف ، آن را به اداره منابع انسانی و امور اداری استان ارسال کنید.

تبصره 2: ایثارگران بالای 50 سال طبق بند یک ماده واحده قانون بازنشستگی ایثارگران مشمول بازنشستگی می شوند. به عبارت دیگر ، آنها فقط سنوات موهبت دریافت می کنند و حقوق بازنشستگی آنها نیز مانند افراد عادی با میانگین دو سال گذشته محاسبه می شود. و محاسبه پاداش پایان خدمت آنها بر اساس سنوات خدمت و حقوق و مزایا از آخرین حکم استخدام کسر می شود.

  • نویسنده : افشین یوسفی
  • منبع خبر : مشرق نیوز