دستورالعمل بازنشستگی سال ۱۴۰۱ الف) شرایط بازنشستگی ۱- دستورالعمل بازنشستگی سال ۱۴۰۱ کلیه کارکنان اداری ، آموزشی و پرورشی و همچنین مدیران و معاونین مدارس که دارای ۳۰ یا ۳۵ سال سابقه خدمت یا بیشتر هستند ، مطابق بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ، به احترام پایان بازنشستگی انجام می شوند. از […]

دستورالعمل بازنشستگی سال ۱۴۰۱

الف) شرایط بازنشستگی

۱- دستورالعمل بازنشستگی سال ۱۴۰۱ کلیه کارکنان اداری ، آموزشی و پرورشی و همچنین مدیران و معاونین مدارس که دارای ۳۰ یا ۳۵ سال سابقه خدمت یا بیشتر هستند ، مطابق بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ، به احترام پایان بازنشستگی انجام می شوند. از ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت. بودن.

تبصره ۱: ادامه خدمت کارکنان نیروهای آموزشی ، آموزشی و خدماتی به درخواست شخص و نیازهای منطقه و تصویب کار گروه توسعه مدیریت استان تا پایان سالهای ۱۴۰۱-۱۴۰۰ سال تحصیلی ، رعایت سایر معیارها بلامانع است. (ارائه درخواست این شرکا قبل از پایان ۳۰ سال اجباری است)

دستورالعمل بازنشستگی

تبصره ۲: رعایت الزامات ساماندهی نیروی انسانی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در مراحل بازنشستگی ضروری است.

۲- مطابق بند ب ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندان مرد با حداقل ۲۵ سال سابقه کار و حداقل ۶۰ سال سن و کارمندان زن با حداقل ۲۵ سال سابقه ، صرف نظر از سن ، می توانند تقاضا کنند بازنشستگی در زمان مقرر لیسانس امور اداری و سازمان (استخدام منطقه ای). در صورت موافقت منطقه و تأیید کارگروه توسعه مدیریت استان ، حقوق بازنشستگی و پاداش این همکاران براساس سنوات خدمت واقعی تاسیس می شود و طبق مقررات مالی قابل پرداخت است.

توجه: شرط سنی برای مردان ۵ سال (حداقل ۵۵ سال) برای جانبازان است.

۳- بازنشستگی با سنوات فیض جانبازان و فرزندان و همسران ارجمند شهدا منوط به تأمین اعتبار خواهد بود. رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۴۰۰/۱۸۶۰۱/۵۵ – ۹/۶/۹۹ درمورد درخواست این عزیزان الزامی است.

تبصره ۱: مزایای ایثارگران محترم از مزایای بازنشستگی ایثارگران (آخرین حکم زمان اشتغال منوط به پرداخت کسورات و سنوات موافقت است. سال خدمت و ۵۰ سال سن ، برای دریافت مجوز و پرداخت کسر سالهای لطف ، آن را به اداره منابع انسانی و امور اداری استان ارسال کنید.

تبصره ۲: ایثارگران بالای ۵۰ سال طبق بند یک ماده واحده قانون بازنشستگی ایثارگران مشمول بازنشستگی می شوند. به عبارت دیگر ، آنها فقط سنوات موهبت دریافت می کنند و حقوق بازنشستگی آنها نیز مانند افراد عادی با میانگین دو سال گذشته محاسبه می شود. و محاسبه پاداش پایان خدمت آنها بر اساس سنوات خدمت و حقوق و مزایا از آخرین حکم استخدام کسر می شود.

  • نویسنده : افشین یوسفی
  • منبع خبر : مشرق نیوز