جلسه توافق با مالکین جهت تملک املاک واقع در مسیر بازگشایی چهارراه به گزارش اخبار شهر گرمی در جلسه توافق با مالکین جهت تملک املاک واقع در مسیر بازگشایی چهارراه جلسه رسمی شورای اسلامی شهرگرمی با حضور سرپرست شهرداری در خصوص توافق با مالکین مسیر بازگشایی چهارراه برگزار گردید . در این جلسه شهرداری با […]

جلسه توافق با مالکین جهت تملک املاک واقع در مسیر بازگشایی چهارراه

به گزارش اخبار شهر گرمی در جلسه توافق با مالکین جهت تملک املاک واقع در مسیر بازگشایی چهارراه جلسه رسمی شورای اسلامی شهرگرمی با حضور سرپرست شهرداری در خصوص توافق با مالکین مسیر بازگشایی چهارراه برگزار گردید . در این جلسه شهرداری با مالک محترم خانواده جوادی درخصوص تملک ملک ایشان در مسیر بازگشایی به توافق نهایی رسیدند.