در اصفهان آجیل در بازار فراوان است اما مشتری ندارد به گزارش اخبار کانال اصفهان که آجیل در بازار زیاد است اما مشتری ندارد سخنگوی اتحادیه فروشندگان آجیل و آجیل اصفهان:گرانی هایی که در چند سال اخیر اتفاق افتاده است منجر به حذف آجیل از سبد غذایی مردم شده است ، به طوری که اکنون […]

در اصفهان آجیل در بازار فراوان است اما مشتری ندارد

به گزارش اخبار کانال اصفهان که آجیل در بازار زیاد است اما مشتری ندارد سخنگوی اتحادیه فروشندگان آجیل و آجیل اصفهان:گرانی هایی که در چند سال اخیر اتفاق افتاده است منجر به حذف آجیل از سبد غذایی مردم شده است ، به طوری که اکنون آجیل های زیادی در بازار وجود دارد اما مشتری ندارند.

آجیل در بازار فراوان است اما مشتری ندارد

قیمت ها به طور کلی بالا هستند ، اما به استثنای چند مورد مصرفی آجیل که به دلیل مسائل صادراتی قیمت آنها افزایش یافته است ، قیمت سایر اقلام از جمله پسته و بادام از شب یلدا ثابت مانده است.

  • منبع خبر : ایمنا