درگذشت پیشکسوت موسیقی عاشیقی آذربایجان شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , چنگیز بی‌ریا از هنرمندان پیشکسوت موسیقی عاشیقی استان آذربایجان شرقی دار فانی را وداع گفت.

درگذشت پیشکسوت موسیقی عاشیقی آذربایجان شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , چنگیز بی‌ریا از هنرمندان پیشکسوت موسیقی عاشیقی استان
آذربایجان شرقی دار فانی را وداع گفت.