درخشش بهزیستی آذربایجان شرقی در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی در ارزیابی عملکرد سال ۹۹ ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی در قالب جشنواره استانی شهید رجایی، موفق به اخذ رتبه برتر در شاخص‌های عمومی شد.

درخشش بهزیستی آذربایجان شرقی در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی در ارزیابی
عملکرد سال ۹۹ ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی در
قالب جشنواره استانی شهید رجایی، موفق به اخذ رتبه برتر در شاخص‌های
عمومی شد.