داعش اهرم فشار آمریکا در پیشبرد اهدافش است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- امام جمعه تبریز گفت: آمریکا برای بازگشت به افغانستان، به دنبال تداوم خلاء امنیتی در این کشور بوده که برای پیشبرد اهدافش داعش بهترین گزینه است.

داعش اهرم فشار آمریکا در پیشبرد اهدافش است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- امام جمعه تبریز گفت: آمریکا برای بازگشت به
افغانستان، به دنبال تداوم خلاء امنیتی در این کشور بوده که برای
پیشبرد اهدافش داعش بهترین گزینه است.