خود تحریمی آفت بزرگ استانداران پیشین آذربایجان شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نایب رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی گفت: عدم استفاده از تمام نیروهای توانمند استان از آفت‌های مدیریتی استانداران پیشین بودکه به عبارت دیگر خود را تحریم کردند.

خود تحریمی آفت بزرگ استانداران پیشین آذربایجان شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نایب رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی گفت:
عدم استفاده از تمام نیروهای توانمند استان از آفت‌های مدیریتی
استانداران پیشین بودکه به عبارت دیگر خود را تحریم
کردند.