خلاقیت شرط اصلی تداوم تولید و اشتغال‌زایی تعاونی‌ها است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: خلاقیت و نوآوری شرط اصلی تداوم تولید، پایداری و اشتغال‌زایی شرکت‌های تعاونی است.

خلاقیت شرط اصلی تداوم تولید و اشتغال‌زایی تعاونی‌ها است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی
گفت: خلاقیت و نوآوری شرط اصلی تداوم تولید، پایداری و اشتغال‌زایی
شرکت‌های تعاونی است.