خط قرمزی برای توسعه روابط با ایران نداریم به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان گفت: در حال حاضر هیچ خط قرمزی برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

خط قرمزی برای توسعه روابط با ایران نداریم

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان گفت: در حال
حاضر هیچ خط قرمزی برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران وجود
ندارد.