خسارت ۵۷ هزار میلیارد ریالی به بخش کشاورزی آذربایجان‌شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی از خسارت ۵۷ هزار و ۴۸۶ میلیارد ریالی حوادثی همچون خشکسالی، سیل و بارندگی، سرمازدگی، باد و طوفان و تگرگ در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ خبر داد.

خسارت ۵۷ هزار میلیارد ریالی به بخش کشاورزی آذربایجان‌شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی از
خسارت ۵۷ هزار و ۴۸۶ میلیارد ریالی حوادثی همچون خشکسالی، سیل و
بارندگی، سرمازدگی، باد و طوفان و تگرگ در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ خبر
داد.