خسارت ۲۷۱.۵ میلیارد تومانی سیلاب در شهرستان کلیبر به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرماندار کلیبر گفت: بر اثر وقوع سیل در شهرستان ۲۷۱.۵ میلیارد تومان خسارت مالی به مردم این شهرستان وارد شده است.

خسارت ۲۷۱.۵ میلیارد تومانی سیلاب در شهرستان کلیبر

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرماندار کلیبر گفت: بر اثر وقوع سیل در شهرستان
۲۷۱.۵ میلیارد تومان خسارت مالی به مردم این شهرستان وارد شده
است.