خسارت سیل و تگرگ در ۲۷ روستای شهرستان اهر به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- فرماندار شهرستان اهر از خسارت سنگین تگرگ و سیل به دام سنگین روستائیان، باغات و اراضی کشاورزی ۲۷ روستای این شهرستان خبر داد.

خسارت سیل و تگرگ در ۲۷ روستای شهرستان اهر

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- فرماندار شهرستان اهر از خسارت سنگین تگرگ و سیل به
دام سنگین روستائیان، باغات و اراضی کشاورزی ۲۷ روستای این شهرستان
خبر داد.