خسارت سیل در مناطق عشایری شهرستان‌های اهر و هوراند به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- رئیس اداره امور عشایر شهرستان اهر از خسارت سیل در مناطق عشایری شهرستان‌های اهر و هوراند خبرداد.

خسارت سیل در مناطق عشایری شهرستان‌های اهر و هوراند

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- رئیس اداره امور عشایر شهرستان اهر از خسارت سیل در
مناطق عشایری شهرستان‌های اهر و هوراند خبرداد.