خسارت حوادث غیرمترقبه در روستاهای اهر به ۲۵۵ میلیارد تومان رسید به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- فرماندار اهر در تشریح ارزیابی خسارت سیل و بارش بی‌سابقه تگرگ در ۲۷ روستای شهرستان اهر افزود: خسارت این حوادث غیرمترقبه در روستاهای اهر به ۲۵۵ میلیارد تومان رسید.

خسارت حوادث غیرمترقبه در روستاهای اهر به ۲۵۵ میلیارد تومان رسید

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- فرماندار اهر در تشریح ارزیابی خسارت سیل و بارش
بی‌سابقه تگرگ در ۲۷ روستای شهرستان اهر افزود: خسارت این حوادث
غیرمترقبه در روستاهای اهر به ۲۵۵ میلیارد تومان رسید.