حواشی بررسی صلاحیت نامزدهای شورای شهر ناشی ازخلاءهای قانونی است به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- فرمانده سپاه ناحیه اهر گفت: حواشی بررسی صلاحیت نامزدهای شورای شهر ناشی از خلاءهای قانونی است.

حواشی بررسی صلاحیت نامزدهای شورای شهر ناشی ازخلاءهای قانونی است

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- فرمانده سپاه ناحیه اهر گفت: حواشی بررسی صلاحیت
نامزدهای شورای شهر ناشی از خلاءهای قانونی است.