حمایت ستاد امربه معروف ونهی از منکر از خبرنگاران در شکایت مسئولان به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان‌شرقی از حمایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر از خبرنگاران در شکایت مسئولان خبر داد.

حمایت ستاد امربه معروف ونهی از منکر از خبرنگاران در شکایت مسئولان

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر
آذربایجان‌شرقی از حمایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر از
خبرنگاران در شکایت مسئولان خبر داد.