حضور آیت الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری مطالبه مردم بود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب آذربایجان شرقی گفت: حضور آیت الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری مطالبه مردم بود.

حضور آیت الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری مطالبه مردم بود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب آذربایجان شرقی
گفت: حضور آیت الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری مطالبه مردم
بود.