حرکت لاک پشتی آسفالت ریزی در تبریز/ بیشتر پروژه‌ها به خواب رفت به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- پروژه های آسفالت ریزی تبریز در این روزهای اخیر سرعتی لاک پشتی دارد و مدیران شهرداری پایین بودن اعتبارات و نداشتن کارخانه آسفالت در تبریز را دلیل این موضوع عنوان می کنند.

حرکت لاک پشتی آسفالت ریزی در تبریز/ بیشتر پروژه‌ها به خواب رفت

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- پروژه های آسفالت ریزی تبریز در این روزهای اخیر
سرعتی لاک پشتی دارد و مدیران شهرداری پایین بودن اعتبارات و نداشتن
کارخانه آسفالت در تبریز را دلیل این موضوع عنوان می
کنند.