حتی یک رأی هم در انتخابات تعیین کننده است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: حضور و مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند و حتی یک رأی هم در انتخابات تعیین کننده است.

حتی یک رأی هم در انتخابات تعیین کننده است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: حضور و
مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند و
حتی یک رأی هم در انتخابات تعیین کننده است.