حال خراب ناوگان اتوبوسرانی شهر تبریز/ به ۱۸۰۰ اتوبوس نیاز داریم به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- کلانشهر تبریز نیازمند ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس جدید و تازه نفس است و با بازگشایی احتمالی مدارس و دانشگاه‌ها طی ماه های آینده، کمبود اتوبوس معضل جدی شهر تبریز خواهد بود.

حال خراب ناوگان اتوبوسرانی شهر تبریز/ به ۱۸۰۰ اتوبوس نیاز داریم

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- کلانشهر تبریز نیازمند ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس جدید و
تازه نفس است و با بازگشایی احتمالی مدارس و دانشگاه‌ها طی ماه های
آینده، کمبود اتوبوس معضل جدی شهر تبریز خواهد بود.