حادثه رانندگی در محور بناب- مراغه سه جوان را به کام مرگ کشاند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت: برخورد شدید پراید با کامیون در محور بناب- مراغه فوت سه جوان را منجر شد.

حادثه رانندگی در محور بناب- مراغه سه جوان را به کام مرگ کشاند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت: برخورد
شدید پراید با کامیون در محور بناب- مراغه فوت سه جوان را منجر
شد.