جولان سگ‌های ولگرد در خیابانهای تبریز/شهرداری متولی اصلی ساماندهی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- جولان سگ‌های ولگرد، معضلی است که کلانشهر تبریز با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ مشکلی که شاید با احداث مراکز نگهداری و ساماندهی سگ‌های ولگرد توسط شهرداری تبریز، سامان یابد.

جولان سگ‌های ولگرد در خیابانهای تبریز/شهرداری متولی اصلی ساماندهی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- جولان سگ‌های ولگرد، معضلی است که کلانشهر تبریز
با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ مشکلی که شاید با احداث مراکز نگهداری و
ساماندهی سگ‌های ولگرد توسط شهرداری تبریز، سامان یابد.