جوانان و نوجوانان مدافعان حرم را الگوی زندگی خود قرار دهند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- امام جمعه تبریز با بیان اینکه مدافعان حرم اسوه‌های دوران حاضر هستند که امت اسلام را سرافراز کرده‌اند، گفت: جوانان و نوجوانان مدافعان حرم را الگوی زندگی خود قرار دهند.

جوانان و نوجوانان مدافعان حرم را الگوی زندگی خود قرار دهند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- امام جمعه تبریز با بیان اینکه مدافعان حرم
اسوه‌های دوران حاضر هستند که امت اسلام را سرافراز کرده‌اند، گفت:
جوانان و نوجوانان مدافعان حرم را الگوی زندگی خود قرار
دهند.