جمهوری آذربایجان به دنبال توسعه روابط با ایران است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سرکنسول جمهوری آذربایجان در تبریز گفت: مصمم به توسعه و گسترش روابط خود در تمامی عرصه‌ها با جمهوری اسلامی ایران هستیم.

جمهوری آذربایجان به دنبال توسعه روابط با ایران است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- سرکنسول جمهوری آذربایجان در تبریز گفت: مصمم به
توسعه و گسترش روابط خود در تمامی عرصه‌ها با جمهوری اسلامی ایران
هستیم.