جلسه مدیرعامل و سرمربی تراکتور با مالک باشگاه در ترکیه به گزارش کانال خبری تبریز , جمشید نظمی به همراه سرمربی تراکتور طی روزهای اخیر با سفر به ترکیه، جلسه‌ای با مالک باشگاه برگزار کرد.

جلسه مدیرعامل و سرمربی تراکتور با مالک باشگاه در ترکیه

به گزارش کانال خبری تبریز , جمشید نظمی به همراه سرمربی تراکتور طی روزهای اخیر با
سفر به ترکیه، جلسه‌ای با مالک باشگاه برگزار کرد.