جلسه شهردار با حضور معاونت عمرانی فرماندار و اعضای شورای اسلامی در پارس آباد به گزارش اخبار شهر پارس آباد در جلسه شهردار با حضور معاونت عمرانی فرماندار و اعضای شورای اسلامی شهر با مدیران شرکت وابسته به هلدینگ سرمایه گذاری شاهد ظهر پنجشنبه با حضور مهندس فروزنده شهردار پارس آباد ، مهندس ندایی معاون […]

جلسه شهردار با حضور معاونت عمرانی فرماندار و اعضای شورای اسلامی در پارس آباد

به گزارش اخبار شهر پارس آباد در جلسه شهردار با حضور معاونت عمرانی فرماندار و اعضای شورای اسلامی شهر با مدیران شرکت وابسته به هلدینگ سرمایه گذاری شاهد ظهر پنجشنبه با حضور مهندس فروزنده شهردار پارس آباد ، مهندس ندایی معاون عمرانی فرماندار و مهندس فرورزند معاون شورای اسلامی و دکتر مقدم راد رئیس هیئت مدیره و دکتر دهقان و محقق ، مدیران هلدینگ ساخت و ساز شاهد ، استانداری تشکیل شد

جلسه شهردار با حضور معاونت عمرانی فرماندار و اعضای شورای اسلامی در پارس آباد

این در این جلسه ، شهردار گزارشی از پتانسیل شهر ارائه داد و از آمادگی شهرداری برای پذیرش سرمایه گذاری با مشارکت گروه های سرمایه گذاری خبر داد.

وی افزود: شهرستان پارس آباد به دلیل ظرفیت های خود مکانی امن برای سرمایه گذاری است و مطمئناً حضور شرکت سرمایه گذاری شاهد در پارس آباد یک نعمت برای شهرستان خواهد بود و آنها قول همکاری در رفع موانع سرمایه گذاری را دادند.

در این جلسه دکتر مقدم راد رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری شاهد آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در ابعاد مختلف در شهرستان پارس آباد اعلام کرد و مقرر شد پس از بررسی برنامه ها و برآوردها اقدامات لازم انجام شود . پس از جلسه از سایت های سرمایه گذاری بازدید شد.