جزئیات جدید از پرونده فساد شبکه ای در شهرداری آذرشهر به گزارش کانال خبری تبریز , آذرشهر- دادستان آذرشهر از صدور قرار جلب به دادرسی (مجرمیت) در مورد پرونده فساد شبکه ای شهرداری آذرشهر خبر داد.

جزئیات جدید از پرونده فساد شبکه ای در شهرداری آذرشهر

به گزارش کانال خبری تبریز , آذرشهر- دادستان آذرشهر از صدور قرار جلب به دادرسی
(مجرمیت) در مورد پرونده فساد شبکه ای شهرداری آذرشهر خبر
داد.