جذب نیروی انسانی در شهرداری تبریز ممنوع شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- جذب نیروی انسانی در شهرداری تبریز در جلسه امروز شورای شهر ممنوع اعلام شد.

جذب نیروی انسانی در شهرداری تبریز ممنوع شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- جذب نیروی انسانی در شهرداری تبریز در جلسه امروز
شورای شهر ممنوع اعلام شد.