جذب سرمایه‌گذاری با توسعه روابط اقتصادی ممکن می شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: جذب هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی با توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف میسر است.

جذب سرمایه‌گذاری با توسعه روابط اقتصادی ممکن می شود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای
اسلامی گفت: جذب هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی با توسعه روابط اقتصادی
با کشورهای مختلف میسر است.