جاده ترانزیتی در محور نوردوز – ایروان احداث می‌شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون وزیر راه و شهرسازی از توافق ایران و ارمنستان برای بازماندن کریدور قفقاز خبر داد و گفت: جاده ترانزیتی در محور مرز نوردوز- ایروان احداث می‌شود.

جاده ترانزیتی در محور نوردوز – ایروان احداث می‌شود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون وزیر راه و شهرسازی از توافق ایران و
ارمنستان برای بازماندن کریدور قفقاز خبر داد و گفت: جاده ترانزیتی در
محور مرز نوردوز- ایروان احداث می‌شود.