ثبت نام ۱۰۴ نفر در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر های شهرستان پارس آباد به  گزارش اخبار شهر پارس آباد » ابراهیم امامی فرماندار شهرستان پارس آباد از ثبت نام ۱۰۴ نفر در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان پارس آباد خبر داد و گفت: ۶۶ نفر از این ثبت نام کنندگان مربوط […]

ثبت نام ۱۰۴ نفر در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر های شهرستان پارس آباد

به  گزارش اخبار شهر پارس آباد » ابراهیم امامی فرماندار شهرستان پارس آباد از ثبت نام ۱۰۴ نفر در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان پارس آباد خبر داد و گفت: ۶۶ نفر از این ثبت نام کنندگان مربوط به شهرستان پارس آباد ، ۲۸ نفر مربوط به اسلام آباد و ۱۰ نفر هستند. از مغانسار.

وی همچنین به آمار مقایسه ای دوره پنجم انتخابات با دوره ششم انتخابات اشاره کرد و گفت: در این دوره رشد ۳ درصدی ثبت نام نسبت به گذشته ثبت شده است.

امامی افزود: پرونده های ثبت نام کنندگان برای چهار تحقیق قانونی روزانه ارسال می شود و سپس هیئت های اجرایی اقدام و نتایج بررسی را در تاریخ ۱۲ آوریل اعلام می کنند.

رئیس هیئت اجرایی شهرستان پارس آباد از ثبت نام کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی روستاها از ۱۵ فروردین خبر داد و گفت: انتخابات این دوره از شوراهای اسلامی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می شود. .

تعداد کرسی های شورای شهر پارس آباد ۷ ، اسلام آباد ۵ و مغانسر ۵ کرسی خواهد بود.