ثبت ملی۱۱ اثر فرهنگی تاریخی و ۲میراث دفاع مقدس در آذربایجان شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مراتب ثبت ملی ۱۱ اثر فرهنگی تاریخی و دو میراث دفاع مقدس را به استاندار آذربایجان شرقی ابلاغ کرد.

ثبت ملی۱۱ اثر فرهنگی تاریخی و ۲میراث دفاع مقدس در آذربایجان شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مراتب
ثبت ملی ۱۱ اثر فرهنگی تاریخی و دو میراث دفاع مقدس را به استاندار
آذربایجان شرقی ابلاغ کرد.