ثبت‌نام ۱۲۰۰ داوطلب شورای شهر در چالش شفافیت و شایستگی به گزارش کانال خبری تبریز , تاکنون بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ داوطلب انتخابات شوراهای شهر از سراسر کشور در چالش شفافیت و شایستگی جنبش ازما شرکت کرده‌اند و روند ثبت‌نام صدها نفر از سایر داوطلبان نیز در جریان است.

ثبت‌نام ۱۲۰۰ داوطلب شورای شهر در چالش شفافیت و شایستگی

به گزارش کانال خبری تبریز , تاکنون بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ داوطلب انتخابات شوراهای
شهر از سراسر کشور در چالش شفافیت و شایستگی جنبش ازما شرکت کرده‌اند
و روند ثبت‌نام صدها نفر از سایر داوطلبان نیز در جریان
است.