تک تک آرای مردم برای توسعه و آبادانی کشور تأثیر گذار است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مسئول امور شهرستان‌های ستاد حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در آذربایجان شرقی گفت: تک تک آرای مردم برای توسعه و آبادانی کشور تأثیر گذار است.

تک تک آرای مردم برای توسعه و آبادانی کشور تأثیر گذار است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مسئول امور شهرستان‌های ستاد حجت الاسلام سید
ابراهیم رئیسی در آذربایجان شرقی گفت: تک تک آرای مردم برای توسعه و
آبادانی کشور تأثیر گذار است.