تکمیل واکسیناسیون ۳۰ درصد افراد بالای ۱۸ سال در آذربایجان‌شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیر گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیردار آذربایجان‌شرقی گفت: تاکنون واکسیناسیون ۳۰ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال استان تکمیل شده و این افراد هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.

تکمیل واکسیناسیون ۳۰ درصد افراد بالای ۱۸ سال در آذربایجان‌شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیر گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیردار
آذربایجان‌شرقی گفت: تاکنون واکسیناسیون ۳۰ درصد از جمعیت بالای ۱۸
سال استان تکمیل شده و این افراد هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت
کردند.