تکمیل موزه دفاع مقدس تبریز مشروط به تخصیص اعتبار لازم است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان شرقی در خصوص موزه دفاع مقدس تبریز گفت: تکمیل موزه دفاع مقدس مشروط به تخصیص اعتبار لازم است.

تکمیل موزه دفاع مقدس تبریز مشروط به تخصیص اعتبار لازم است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس
آذربایجان شرقی در خصوص موزه دفاع مقدس تبریز گفت: تکمیل موزه دفاع
مقدس مشروط به تخصیص اعتبار لازم است.