تکمیل زیرساخت‌های اجرای طرح هوشمند سازی مدارس و دانشگاه‌های استان به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی از تکمیل زیرساخت‌های اجرای طرح‌های هوشمند سازی مدارس و دانشگاه‌های استان خبر داد.

تکمیل زیرساخت‌های اجرای طرح هوشمند سازی مدارس و دانشگاه‌های استان

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی از تکمیل زیرساخت‌های
اجرای طرح‌های هوشمند سازی مدارس و دانشگاه‌های استان خبر
داد.