تکمیل زنجیره ارزش ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان‌شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی با تأکید بر برنامه ریزی هدفمند در راستای تحقق شعار سال، تکمیل زنجیره تأمین و زنجیره ارزش ظرفیت‌های مهم اقتصادی و صنعتی را اولویت این سازمان عنوان کرد.

تکمیل زنجیره ارزش ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان‌شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی با تأکید بر
برنامه ریزی هدفمند در راستای تحقق شعار سال، تکمیل زنجیره تأمین و
زنجیره ارزش ظرفیت‌های مهم اقتصادی و صنعتی را اولویت این سازمان
عنوان کرد.